אוקטופוס

משימות שטופלו לאישורי

הסתר חלונית ניווט

משימות שטופלו לאישורי

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

משימות שטופלו לאישורי

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל המשימות שלי שהסטטוס שלהן הוא טופל ואני מנהל את המשימה וצריך לאשר אותה.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח משימות שטופלו לאישורי?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

המספר הסידורי של המשימה במערכת האוקטופוס.

מספר

נושא המשימה.

נושא

תיאור של המשימה.

תיאור

תאריך תחילת המשימה.

תאריך תחילה

בקשר למי המשימה, שם חברה או איש קשר.

בקשר ל

סטטוס המשימה.

סטטוס

מספר אחוזי ביצוע של המשימה.

בוצע

תאריך יעד קריטי שהוגדר למשימה.

יעד קריטי

דחיפות המשימה.

דחיפות

שדה זה סופר את מספר הימים בין תאריך היעד לסיום המשימה לבין תאריך הסיום בפועל, כאשר אין תאריך סיום החישוב הוא יחסית להיום, אם אין תאריך יעד יופיע תמיד 0.

סטייה

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.