אוקטופוס

מטלות בטיפול קריטיות

הסתר חלונית ניווט

מטלות בטיפול קריטיות

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

מטלות בטיפול קריטיות

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל המטלות שלי שהסטטוס שלהן הוא בטיפול והתאריך יעד קריטי שלהן עבר.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח מטלות בטיפול קריטיות?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

בקשר למי המטלה, שם חברה או איש קשר.

בקשר ל

שם המשימה הראשית.

משימה

המטלה לביצוע.

לביצוע

על ידי מי מתבצעת המטלה.

על ידי

תאריך תחילת המטלה.

תאריך תחילה

תאריך יעד לסיום המטלה.

תאריך יעד

תאריך סיום המטלה.

תאריך סיום

תאריך יעד קריטי שהוגדר למטלה.

יעד קריטי

מספר אחוזי ביצוע של המטלה.

בוצע

סטטוס המטלה.

סטטוס

דחיפות המטלה.

דחיפות

שדה זה סופר את מספר הימים בין תאריך היעד לסיום המטלה לבין תאריך הסיום בפועל, כאשר אין תאריך סיום החישוב הוא יחסית להיום, אם אין תאריך יעד יופיע תמיד 0.

סטייה

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.