אוקטופוס

לחצנים ראשיים

הסתר חלונית ניווט

לחצנים ראשיים

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

לחצנים ראשיים

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

backgrnd

 

לחצנים אלו מופיעים בראש מסך האוקטופוס בצד שמאל.

 

TableIcon מהם הלחצנים המופיעים בראש המסך?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

סגור. לחצן זה סוגר את תכנת האוקטופוס.

x

מזער. לחצן ממזער את תכנת האוקטופוס.

-

חלונות פתוחים. מציג את החלונות שפתוחים בתכנת האוקטופוס.

---

 

Construction דוגמה

 

הלחצן מזער -

כאשר נלחץ על לחצן זה ימוזער החלון של תכנת האוקטופוס ויופיע בשורת המשימות.

 

TaskBar

 

הלחצן חלונות פתוחים ---

כאשר נלחץ על לחצן זה בצידו השמאלי של העכבר יפתח חלון המראה את כל החלונות הפתוחים באוקטופוס.

 

Opennig Windows

 

אם נרצה לעבור לחלון אחר פשוט נלחץ על אחד מהחלונות הפתוחים ואז נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK

כאשר נלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על הלחצן חלונות פתוחים ---,

תיפתח בדיוק אותה רשימה של חלונות פתוחים רק שרשימה זו תופיע למעלה.

 

Opennig Windows1

 

אם נרצה לעבור לחלון אחר פשוט נלחץ על אחד מהחלונות הפתוחים.