אוקטופוס

שלבים חדשים

הסתר חלונית ניווט

שלבים חדשים

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

שלבים חדשים

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל השלבים לביצוע שלי שהסטטוס שלהם הוא חדש.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח שלבים חדשים?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

בקשר למי השלב לביצוע, שם חברה או איש קשר.

בקשר ל

שם המשימה הראשית.

משימה

שם המטלה הראשית.

מטלה

השלב לביצוע.

שלב לביצוע

תאריך יצירת השלב.

תאריך

סטטוס השלב לביצוע.

סטטוס

תאריך יעד לסיום השלב.

תאריך יעד

תאריך סיום השלב בפועל.

תאריך סיום

שדה זה סופר את מספר הימים בין תאריך היעד לסיום השלב לבין תאריך הסיום בפועל, כאשר אין תאריך סיום החישוב הוא יחסית להיום, אם אין תאריך יעד יופיע תמיד 0.

סטייה

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.