אוקטופוס

אנשי קשר בארגון כתובות מורחבות וקבוצות

הסתר חלונית ניווט

אנשי קשר בארגון כתובות מורחבות וקבוצות

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

אנשי קשר בארגון כתובות מורחבות וקבוצות

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל אנשי הקשר בארגון בעלי כתובת וקבוצות.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח אנשי קשר בארגון כתובות מורחבות וקבוצות?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

שם איש הקשר.

שם

סוג הכתובת.

סוג

עיר.

עיר

שכונה.

שכונה

רחוב.

רחוב

מספר בית.

מספר

מספר דירה.

דירה

מיקוד.

מיקוד

ת.ד.

ת.ד.

סטטוס איש הקשר

סטטוס

שם הבניין.

בניין

מספר קומה.

קומה

מדינה.

מדינה/אזור

ארץ.

ארץ/מחוז

יבשת.

יבשת

הערה, מלל חופשי.

הערה

שם הקבוצה אליה משויך איש הקשר.

קבוצה

שדה זה מציג את התאריך והשעה שאיש הקשר הוכנס למערכת.

הוסף ב

שם העובד שהכניס את איש הקשר.

הוסף על ידי

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.