אוקטופוס

הצעות מחיר בארגון

הסתר חלונית ניווט

הצעות מחיר בארגון

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

הצעות מחיר בארגון

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל הצעות המחיר של הארגון.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח הצעות מחיר בארגון?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

מספר הצעת המחיר.

מספר הצעה

מספר הגרסה של הצעת המחיר.

גרסה

לכבוד מי הצעת המחיר.

לכבוד

איש הקשר שאליו תופנה הצעת המחיר.

לידי

תאריך יצירת הצעת המחיר.

מתאריך

תוקף הצעת המחיר.

בתוקף

סכום הצעת המחיר ללא מע"מ.

סכום ללא מע"מ

שם המשתמש שביצע את המכירה.

איש מכירות

רמת דחיפות הצעת המחיר.

דחיפות

תאריך ושעת אספקת המוצרים.

אספקה ב

תאריך יעד קריטי לאספקה.

יעד קריטי

סטטוס הצעת המחיר.

סטטוס

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.