אוקטופוס

הזמנות רכש עמלות

הסתר חלונית ניווט

הזמנות רכש עמלות

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

הזמנות רכש עמלות

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל הזמנות הרכש שיצרתי כולל עמלות.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח הזמנות רכש עמלות?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

מספר ההזמנה.

מספר הזמנת רכש

האם ההזמנה היא FOB.

FOB

תאריך יצירת הזמנת הרכש.

מתאריך

לכבוד מי הזמנת הרכש.

לכבוד

איש הקשר שאליו תופנה הזמנת הרכש.

לידי

עבור מי הוזמנה ההזמנה.

הוזמן עבור

ע"י מי התבצעה ההזמנה.

על ידי

מספר הזמנת הלקוח.

הזמנת לקוח

תאריך המשלוח.

תאריך משלוח

סוג המטבע של הזמנת הרכש.

מטבע

סכום הזמנת הרכש ללא מע"מ.

סה"כ

סכום העמלה לתשלום.

עמלה

האם העמלה שולמה.

עמלה שולמה

סטטוס הזמנת הרכש.

סטטוס

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.