אוקטופוס

סנכרון אנשי קשר

הסתר חלונית ניווט

סנכרון אנשי קשר

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

סנכרון אנשי קשר

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

Help  כיצד לבצע סנכרון אנשי קשר?

לביצוע סנכרון אנשי קשר ב- Outlook נסמן סנכרון אנשי קשר.

 

SynchronizationContacts

 

לאחר מכן נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK

כעת המערכת תבצע סנכרון בין אנשי הקשר אשר קיימים באוקטופוס ל- Outlook.

 

SynchronizationContacts1

 

אחרי שהסנכרון הסתיים המערכת תודיע על סיום הסנכרון.

 

SynchronizationContacts2

 

לסיום נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK

 

כעת נוכל לראות שכל אנשי הקשר שהיו באוקטופוס הועתקו ל- Outlook.

 

 

SynchronizationContacts3

 

כל אנשי הקשר שהועתקו כעת מהאוקטופוס ל- Outlook יופיעו תחת הקטגוריה OctopusContacts.

את שם הקטגוריה ניתן לראות כאשר פותחים את פרטי איש הקשר בשדה קטגוריות.

 

 

SynchronizationContacts4

Help  כיצד ניתן למחוק אנשי קשר שסונכרנו ב- Outlook?

לביצוע מחיקת אנשי קשר שסונכרנו ב- Outlook נסמן מחיקת אנשי קשר שסונכרנו מהאוטלוק.

 

DeleteSynchronizationContacts

 

לאחר מכן נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK

כעת המערכת תבצע מחיקת אנשי קשר מה- Outlook.

כל אנשי הקשר שימחקו יהיו אנשי הקשר שהקטגוריה שלהם היא OctopusContacts.

 

DeleteSynchronizationContacts1

 

אחרי שהמחיקה הסתיימה המערכת תודיע על סיום המחיקה.

 

DeleteSynchronizationContacts2

 

לסיום נלחץ על לחץ כאן לקבלת הסבר על לחצן זהbtnOK

 

כעת נוכל לראות שכל אנשי הקשר שהיו ב- Outlook נמחקו מלבד אלו שהקטגוריה שלהם היא לא OctopusContacts .

 

OutlookContact.