אוקטופוס

משימות המגדירות תבנית

הסתר חלונית ניווט

משימות המגדירות תבנית

נושא קודם נושא הבא No directory for this topic אין טקסט הרחבת בנושא זה  

משימות המגדירות תבנית

נושא קודם נושא הבא ספריית נושאים הסתר/הצג JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function Mail us feedback on this topic!  

תגובות (...)

 

דוח זה יציג את כל המשימות שמוגדרות כתבנית.

 

TableIcon מהם השדות והלחצנים המופיעים בדוח משימות המגדירות תבנית?

הסבר/ תיאור

שם השדה/ הפעולה

נושא המשימה.

נושא

תיאור של המשימה.

תיאור

תאריך תחילת המשימה.

תאריך תחילה

סטטוס המשימה.

סטטוס

מספר אחוזי ביצוע של המשימה.

בוצע

 

להסבר נוסף על דוחות לחץ כאן.

 

להסבר על הלחצנים המופיעים בדוחות לחץ כאן.